Ting, man skal overveje, inden man køber en brændeovn

Ikke nok med at brændeovnen er en god varmekilde, kan den også være med til at samle familien omkring noget, såsom den varme ild. Der er dog nogle faktorer, der er væsentlige at være opmærksom på inden køb af brændeovn.

 

Hvad skal du overveje inden køb af brændeovn?

Når du står med beslutningen om, hvilken brændeovn du skal vælge, er der flere overvejelser, der er gode at gøre sig såsom følgende:

  • Hvilket rum opholder I jer mest i?
  • Hvor meget varme har I behov for i rummet og i de tilstødende værelser?
  • Hvilken størrelse brændeovn har I plads til i jeres hjem?
  • Skal brændeovnen bruges som primær eller sekundær varmekilde?
  • Har brændeovnen en prøvningsattest?

I forhold til størrelse af brændeovnen er det værd at bemærke, at det er mest retvisende at tage udgangspunkt i brændeovnens effekt og ikke brændkammerets størrelse, hvilket hænger sammen med, at der har været en stor udvikling i effektivitet de seneste år, hvorfor nogle ældre modeller med stort brændkammer nødvendigvis ikke er lige så effektiv som en brændeovn med et lille brændkammer med stor effektivitet.

Det er også værd at overveje, om brændeovnen skal bruges som primær eller sekundær varmekilde, da det kan være relevant med en større brændeovn med stor effekt, hvis der er tale om, at den skal kunne give varme til det meste af et hus.

 

Husk prøvningsattesten

Når du skal installere en ny brændeovn, skal du være opmærksom på, at du ikke må installere en ovn, som ikke har en gyldig prøvningsattest. Prøvningsattesten dokumenterer, at brændeovnen følger Brændeovnsbekendtgørelsens miljøkrav i forhold til bl.a. partikeludslip, hvor det er et krav, at brændeovnen ikke må udlede mere end 5 gram sundhedsskadelige partikler pr. kg. indfyret træ.

Hvis du er i besiddelse af en ældre brændeovn, som du overvejer at udskifte, er det altså ikke muligt at sælge denne, medmindre du har denne prøvningsattest på brændeovnen – ellers er det altså ulovligt at videresælge brændeovnen.