Visdomstænder

I vores første leveår vokser vores mælketænder gradvist frem. Fra 6-års-alderen begynder vi dog allerede at tabe vores mælketænder for at give plads til vores blivende tænder, som er ved at være fuldt udvoksede, når vi når til teenageårene. Her skulle man umiddelbart tro, at vores tandudvikling var færdiggjort, men længere nede i kæben er visdomstænderne gemt. De vokser typisk frem omkring 20-års-alderen. Det er ikke alle, som får deres visdomstænder, men det er muligt at få op til fire visdomstænder i alt, som er placeret bag de bagerste kindtænder i både overmunden og undermunden.

Fordele og ulemper ved visdomstænder

Visdomstændernes navn stammer fra, at man fik sin visdom, når visdomstænderne voksede frem. Denne myte kan anses, som en fordel for de personer, som får visdomstænderne, men visdomstænderne skader typisk mere end de gavner. Det er sjældent, at visdomstænderne har en reel funktion, da de ofte befinder sig så langt tilbage i munden, at de ikke har nogen gavnlig funktion i forhold til tygning af mad. Visdomstænderne kan også let komme til at påvirke de andre tænder for at få plads til at vokse frem. Der kan af den grund opstå tandspændinger som følge af, at visdomstænderne trykker på de bagerste kindtænder, som begynder at arbejde sig mod de andre tænder. Det kan føre til skæve tænder samt tænder, som går over hinanden. Visdomstænderne kan også volde problemer uden, at visdomstænderne overhovedet vokser ordentlig frem. I de tilfælde påvirker de tandkødet, hvilket kan medføre tandkødsbetændelse. Det er især smertefuldt, hvis der er kommet tandkødslommer, som er svære at rense under den almindelige tandbørstning.

Det er alle disse tilfælde, hvor visdomstanden fører ulemper med sig, at det er oplagt at fjerne de visdomstænder, som medfører problemer.

Sådan fjernes visdomstænder

Tanken om at få fjernet en tand er ikke rar, men det er i dag muligt at fjerne tænder gennem en simpel operation, som foregår under bedøvelse. Selve fjernelse af tanden er derfor hurtigt overstået, og der vil blot være ømhed i dagene efter operationens udførelse. Til operationen er det muligt at modtage forskellige typer af smertestillende, og det er blandt andet muligt at finde en smertefri tandlæge i Rødovre Centrum, som gør operationen så bekvem for dig som muligt. Den milde bedøvelsesmetode, som eksisterer i dag, gør det langt mere behageligt at få lagt bedøvelse end førhen.

Akutte tandproblemer

Det er for det meste muligt at opdage visdomstændernes fremkomst, inden tanden er fuldt udvokset. Problemerne forbundet med visdomstænderne vil derfor typisk også opstå langsomt, men der er en gang imellem tilfælde, hvor der opstår akutte tandsmerter grundet visdomstænderne. Her bør du reagere hurtigt ved at tage kontakt til en effektiv og akut tandlæge i Rødovre, som hurtigt kan afhjælpe dig med smerterne fra visdomstænderne.

 

Tandlægerne I Carlsro I/S

Tårnvej 219 st

2610 Rødovre

36 70 31 67